• 2022b考场

考试


祝贺uedbet所有的学生, 弹性和积极的学习方法-尽管所有前所未有的中断学习, 学生们的表现非常好,在经过两年的中心或教师评估成绩后,2022年将恢复公开考试.

uedbet的学生总体上达到了A Level水平

% A*                35.3

% A*-A             65.7

%A*-B             86.3

%A*-E              100

 

GCSE成绩也很优秀

% 9                  40.8

% 9-8               68.8

% 9-7               87.4

% 9-6               96.2

数学和英语.2%的GCSE成绩为9-6级,100%为9-4级,12名GCSE学生达到100%的9级.